Quả Huy Hoàng - Quả Hoàng Kim

Thời gian diễn ra:

Hoạt động hái quả Huy Hoàng sẽ diễn ra đều đặn vào mốc giờ mỗi Thứ 3-5-7 trong Tuần:

Thời Gian xuất hiện Hạt Huy Hoàng: 20h00, 20h10, 20h20.

Thời Gian xuất hiện Quả Huy Hoàng : 20h05, 20h15, 20h25.

Cách thức tham gia:

Tại Bản Đồ Hoa Quả Sơn sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.

Sau khi nhấp chuột vào quả, thời gian cần để nhặt Quả Huy Hoàng là 10 giây.

Phần Thưởng: 

Loại hạt: Hạn Chế: Công dụng:

Quả Huy Hoàng (Cao)

Cấp 60 trở lên mới được sử dụng. 3.000.000 điểm kinh nghiệm.
1 Huy Chương Chiến Công(khóa).

Quả Hoàng Kim

Cấp 60 trở lên mới được sử dụng.
Chỉ Bang Chủ mới được Nhặt Quả.

15.000.000 điểm kinh nghiệm.

3 Huy Chương Chiến Công(khóa).

 

Lưu ý:

Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 3 Quả Huy Hoàng(cao),không thể xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán . Rơi khi có PK cao.

Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được duy nhất 1 Quả Hoàng Kim.

Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm.

Hạn sử dụng Quả Huy Hoàng là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.

Trống Bang Hội

Thời gian diễn ra:

Hoạt động Trống Bang Hội sẽ diễn ra đều đặn vào mốc giờ mỗi Thứ 2-4-6 trong Tuần:

Thời Gian xuất hiện Trống Bang Hội: 20h05.

Thời Gian kết thúc Trống Bang Hội: 20h25.

Cách thức tham gia:

Tại Bản Đồ Hoa Quả Sơn xuất hiện 6 Trống Bang Hội.

Thời Gian nhặt Trống Bang Hội là 60 giây, nếu bị tác động(di chuyển, bị gây sát thương,...) tính lại từ đầu.

Phần Thưởng:

Vật Phẩm: Chi Tiết: Hạn Chế:


Trống Bang Hội

-Thu thập:-Bản Đồ Hoa Quả Sơn
-Mua Tại NPC Võ Lâm Truyền Nhân.
Giá: 2.000 vạn/1 cái
-Chỉ có Bang Chủ mới được nhặt Trống Bang Hội.
-Thời gian nhặt Trống 60 giây: yêu cầu không di chuyển hoặc không bị gây sát thương.


Trống Bang Hội

-Khi Thả Trống Bang Hội: Thành Viên Bang Hội đứng gần
Nhận Được Kinh Nghiệm.
-Tổng Số Kinh Nghiệm nhận tối đa: 50.000.000 exp.
-Yêu Cầu Thành Viên Bang Hội: đẳng cấp 80 trở lên.
-Một ngày chỉ Sử Dụng được 1 lần.

Cách Di Chuyển vào Bản Đồ Hoa Quả Sơn:

Bước 1: Đối thoại Xa Phu, chọn dòng : Xin Hãy đưa ta đến Hoa Quả Sơn(Nhặt Quả).

Bước 2: Chọn Điểm Tập Kết muốn đến.

Mua Máu Rẻ(300 lượng bạc) tại Bản Đồ Hoa Quả Sơn: đối thoại Dược Điếm Tập kết.

Rời Khỏi Hoa Quả Sơn về thành thị: click vào NPC xa phu và chọn thành thị muốn về.