Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

May mắn thay, Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc! Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy

"Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

Điều kiện & thời gian:

Thời gian diễn ra:

Giờ Chẵn hàng Ngày.

Chuyến Đặc Biệt 22h Hằng Ngày có thêm Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ có ở Bến 1)

Điều kiện báo danh:

Đẳng Cấp Yêu Cầu : 80

Vật Phẩm Yêu Cầu : 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ hoặc 200 tấm mật đồ thần bí

Lưu ý:

Lên thuyền: 1 lần/ngày

Sử Dụng Hải Long Châu thêm 1 lần/ 1 ngày

Nếu báo danh tại bến tàu Bính (bến 2 và 3) khi lên thuyền sẽ không thể PK lẫn nhau

Bến thuyền 1 có thể PK tự do

1 Bến thuyền chỉ có thể lên tối đa 200 Nhân Vật.

NPC và vật phẩm liên quan:

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 

Vị Trí :

Bờ Nam Phong Lăng Độ

Thuyền Phu Giáp : Bến 1 - (144/189)

Thuyền Phu Ất : Bến 2 - (160/181)

Thuyền Phu Bính : Bến 3 - (180/175)

Chức Năng:

Báo Danh Tham Gia Lên Thuyền

Nhận Nhiệm Vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc

 

 
Lệnh Bài Phong Lăng Độ

Nguồn Gốc :

Mua Tại Kỳ Trân Các :

Giá : 2 Tiền Đồng / 1 Lệnh Bài

Chức Năng

Dùng Để Tham Gia Lên Thuyền

 

Lệnh Bài Thủy Tặc

Nguồn Gốc :

Mua Tại Kỳ Trân Các :

Giá : 2 Tiền Đồng / 1 Lệnh Bài

Chức Năng

Dùng Để Tham Gia Lên Thuyền giờ Đặt Biệt.

Truy Công Lệnh

 

Nguồn Gốc:

Giết Quái Trên Thuyền Hoặc Boss Thủy Tặc

Chức Năng:

Trả Nhiệm Vụ bên Bờ Bắc.

 

Hải Long Châu

Nguồn Gốc:

Mua Tại Kỳ Trân Các :

Giá: 10 tiền đồng/ 1 cái

Chức Năng:

Dùng Để Tham Gia Thêm 1 Lần Lên Thuyền PLD

 

Hướng dẫn tham gia:

Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.

Trong 30 phút đi thuyền:

Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.

Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.

 Phần thưởng khi sang đến bờ Bắc:

2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm.

1 Lệnh Bài Hoàn Kim Phong Lăng Độ.

Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.

Phần Thưởng:
1 Huy Chương Chiến Công 2 Bảo Rương Thủy Tặc 2.000.000 kinh nghiệm
Mở Bảo Rương Thủy Tặc(Ngẫu Nhiên):
2 Vạn Lượng
5 Vạn Lượng
10 Vạn Lượng
Phúc Duyên Các Loại (Đại,Trung, Tiểu)
Tiên Thảo Lộ
Bách Quả Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
2.000.000 Kinh Nghiệm
5.000.000 Kinh Nghiệm
10.000.000 Kinh Nghiệm

Cách di chuyển về lại bờ Nam:

Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.

Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.

Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

Phần thưởng:

Phần thưởng kết thúc Boss Thủy Tặc: 

3.000.000 Điểm Kinh Nghiệm.

Đứng Gần Nhận được 2.000.000 Kinh Nghiệm.

Đồng thời rơi ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

Phần Thưởng:
Đồ Xanh
Thiên Sơn Bảo Lộ
Phúc Duyên Lộ Tiểu
Phúc Duyên Lộ Trung
Phúc Duyên Lộ Đại
Tiên Thảo Lộ (1h)
Thiết La Hán

Trận Đặc Biệt 22h (Bến 1) "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh"

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh:

8.000.000 Điểm Kinh Nghiệm.

Đứng Gần nhận được 2.000.000 Kinh Nghiệm.

Đồng thời rơi ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

Phần Thưởng:
Đồ Xanh
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tuỷ Kinh
Tử Thuỷ Tinh
Lam Thuỷ Tinh
Lục Thuỷ Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Thiên Sơn Bảo Lộ
Phúc Duyên Lộ Tiểu
Phúc Duyên Lộ Trung
Phúc Duyên Lộ Đại
Tiên Thảo Lộ (1h)
Thiết La Hán

 


   BQT VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 2005   

Kính Bút!