Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn mới và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi thiên tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình. Đặc biệt, hoạt động này sẽ mở ở cả 7 thành thị, và mỗi bang hội có thể chiếm 1 hoặc nhiều thành thị khác nhau, giúp cho bang hội có thểm thu nhập từ nhiều thành

Thất Thành Đại Chiến.


NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

NPC và Vật Phẩm Chức Năng:

Tiếp Đầu Công Thành Chiến.
-Báo Danh Công Thành Chiến.
- Tiếp dẫn vào Thất Thành Đại Chiến.
-Nhận Thưởng Công Thành Chiến.


Ngân Lượng.

-Báo Danh Công Thành Chiến: 2.000 vạn lượng.


Cách Thức Tham Gia:

Thời gian báo danh: 18h00 - 19h45 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.

Phí báo danh:2000 vạn lượng/1 lần.

Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến tại thất đại thành thị.

Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong Bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến.

Thất Thành Đại Chiến:

Bắt Đầu Công Thành: 20h30.

Kết Thúc Công Thành: 21h30.

Nhận Thưởng CTC: 21h45.

Lưu ý:

Nhân vật trong Bang Hội sẽ được tham gia Thất Thành Đại Chiến.

Bang hội đã chiếm thành từ Thất Thành Đại Chiến của tuần trước sẽ không cần báo danh cho tuần kế tiếp

Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.

Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu.

Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc Tống Kim.

Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.

Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.

Mỗi bản đồ tương ứng với 1 Long Trụ.

Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.

Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

 

Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.

1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ, đồng nghĩa với việc có thể chiếm được 1 hoặc nhiều thành thị.


Phần Thưởng Công Thành Chiến Tuần Đầu Tiên:
Lưu ý:
chỉ Áp Dụng Cho Tuần Đầu Tiên ngày 20/5/2022.
Tuần Sau Phần Thưởng sẽ thay đổi.

Thành Thị: Phần Thưởng:
Lâm An
-Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)

-50 thiên sơn bảo bộ
-50 Quế Hoa Tửu
Biện Kinh
-Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)

-50 thiên sơn bảo bộ
-50 Quế Hoa Tửu
Tương Dương
-Ngựa Phi Vân(Vĩnh Viễn)

-30 thiên sơn bảo bộ
-30 Quế Hoa Tửu
Dương Châu
-Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)
Đại Lý
-Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)
Thành Đô
-Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)
Phượng Tường


-Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)


Phần Thưởng Kinh Nghiệm Mặc Định:

Ghi Chú: 

Yêu Cầu Đạt 25 điểm Tích Lũy sau khi kết thúc Công Thành Chiến mới được nhận

Một phút trong Công Thành sẽ được tính là 1 điểm tích lũy.

Thành Thị: Phần Thưởng Kim Nghiệm:
Lâm An
50.000.000 exp
Biện Kinh
50.000.000 exp
Tương Dương
50.000.000 exp
Dương Châu
50.000.000 exp
Đại Lý
50.000.000 exp
Thành Đô
50.000.000 exp
Phượng Tường
50.000.000 exp


Tính Năng Thiên Tử:

Nếu Lâm An và Biện Kinh được 2 bang hội khác nhau chiếm được: Sẽ diễn ra Quốc Chiến Thiên Tử vào thứ 2 hàng tuần.

Nếu 1 bang chiếm được cả Lâm An và Biện Kinh: Sẽ không diễn ra Quốc Chiến Thiên Tử.


Phần Thiên Tử Tuần Đầu Tiên:
Phe Chiến Thắng Thiên Tử Nhận Được:


Ngựa Phi Vân(Vĩnh Viễn) 
2.000 Tiền Đồng
30 Bình Hồng Hồ Lô
(Công Dụng:40 điểm may mắn)
(ghi chú: chỉ tác dụng khi ăn cùng Quế Hoa Tửu, ngoài ra vô hiệu)


Phe Thua Thiên Tử: Cố Gắng Lần Sau.