Ban Quản Trị VOLAMTRUYENKY2005 xin ra mắt Anh Em Lộ Trình Máy Chủ Khai Tâm.
Với Mục Đích nhằm giúp anh em nắm bắt được thông tin trong quá trình Bôn Tẩu.


Lộ Trình Máy Chủ Khai Tâm

Tính Năng: Thời Gian: Ghi Chú:
Khai Mở Alphatest. Ngày 20/4 đến 23h ngày 22/4/2022  
Đua Tóp Tống Kim Sever Test. Ngày 20-21-22/4/2022  
Phát CoDe Toàn Sever. Ngày 23/4/2022  
Máy Chủ Chính Thức Khai Mở
Sever Khai Tâm.
19giờ ngày 23/4/2022  
Chính Thức Mở EVENT ĐUA TOP CẤP ĐỘ. 19giờ ngày 23/4/2022 Xem Tại Đây.
Kết Thúc EVENT ĐUA TOP CẤP ĐỘ. Bảo Trì 19h ngày 26/4/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Dã Tẩu. Sau Bảo Trì ngày 29/4/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Tống Kim. Sau Bảo Trì ngày 2/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Maps Luyện Công Hòa Bình. Sau Bảo Trì ngày 2/5/2022 Cập Nhật Sau.
Khai Mở Tính Năng Boss Tiểu Hoàng Kim. Sau Bảo Trì ngày 3/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Phong Lăng Độ. Sau Bảo Trì ngày 6/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Vượt Ải. Sau Bảo Trì ngày 6/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Quả Huy Hoàng,
Quả Hoàng Kim.
Sau Bảo Trì ngày 29/4/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Câu Cá Sau Bảo Trì ngày 6/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Sự Kiện Hoàng Kim Cẩm Nang. Sau Bảo Trì ngày 2/5/2022 Xem Tại Đây.
Đóng rớt Tiền Vạn các Maps 7x trở xuống. Sau Bảo Trì Ngày 13/5/2022 Cập Nhật Sau.
Khai Mở Tính Năng Lôi Đài Loạn Chiến. Sau Bảo Trì Ngày 16/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Trống Bang Hội. Sau Bảo Trì Ngày 16/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Boss Đại Hoàng Kim. Cập Nhật Sau Cập Nhật Sau.
Khai Mở Tính Năng Liên Đấu. Cập Nhật Sau Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Công Thành Chiến. Sau Bảo Trì Ngày 19/5/2022 Xem Tại Đây.
Khai Mở Tính Năng Thiên Tử. Cập Nhật Sau Cập Nhật Sau.