Phía Ban Quản Trị thấu hiểu nỗi lòng của các Nhân Sĩ về nơi Luyện Công cho nhân vật của mình, nên đã thống nhất: hỗ trợ Tốt Nhất cho các Nhân Sĩ.

Khai Mở Thêm Maps Mới Hỗ Trợ Người Chơi.

Bản Đồ Luyện Công 5x:

Thông Tin Bản Đồ

Cách Thức Di Chuyển :

Thần Hành Phù => Sử Dụng Thuật Thần Hành Phù => Đi Đến Bản Đồ Luyện Công => Khu Vực Luyện Công Cấp 50 => Thiên Tầm Tháp Mới

Lưu Rương : Thành Đô

Lưu Ý : Có Thể Đi Qua Tại Xa Phu . Những Nơi Đã Đi Qua

Bản Đồ Luyện Công 7x:

 

Thông Tin Bản Đồ

Cách Thức Di Chuyển :

Thần Hành Phù => Sử Dụng Thuật Thần Hành Phù => Đi Đến Bản Đồ Luyện Công
=> Khu Vực Luyện Công Cấp 70 => Thiên Tầm Tháp Mới

Hoặc :Di Chuyển Thành Đô => Kiếm Các Tây nam => Kiếm Môn Quan.

Lưu Rương : Thành Đô

Lưu Ý : Có Thể Đi Qua Tại Xa Phu . Những Nơi Đã Đi Qua

 

BQT VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 2005

Kính Bút