Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

Điều kiện tham gia.

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

Thời gian báo danh:

Mỗi ngày diễn ra 3 trận Tống Kim vào các mốc: 13h00 và 21h00 & 23 giờ.

Thời Gian Báo Danh : trước 10 phút

Phần Thưởng Sau Khi Kết Thúc Tống Kim:

Đạt Điểm Tích Lũy Trận 21h
3000 2 triệu exp
6000 5 triệu exp
1Hoàng Kim Tống Kim Lệnh.
1 Huy Chương Chiến Công.
10000 10 triệu exp
1Hoàng Kim Tống Kim Lệnh
1 Huy Chương Chiến Công.

Phần Thưởng Đặc Biệt lúc 21h00:

Xếp Hạng Phần Thưởng
Top 1 50 Tiền Đồng
5 Bảo Rương Tống Kim
Danh Hiệu Bách Chiến Tướng Quân
HSD 24 Giờ (tác dụng: +400 sinh lực)
Top 2 40 Tiền Đồng
4 Bảo Rương Tống Kim
Top 3 30 Tiền Đồng
3 Bảo Rương Tống Kim
Top 4 Đến Top 10 10 Tiền Đồng
2 Bảo Rương Tống Kim

Đổi điểm Tống Kim lấy Kinh Nghiệm: Xem Tại Đây.

Lưu Ý :

Thời gian khai chiến: 60 Phút.

Số nhân vật tối đa: 200 mỗi phe.

Khi đứng yên 180 giây trong hậu doanh hoặc chiến trường sẽ bị đuổi ra khỏi tính năng.

NPC & Vật phẩm liên quan.

 

Hình Ảnh Ghi Chú

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tống Kim Chiêu Thư

Nguồn gốc:

Bán tại tiệm Tạp Hóa ở thất đại thành thị giá 5.000 lượng /vật phẩm.

Tính chất:

Giao dịch, bày bán, ném ra, không thể xếp chồng, rớt khi có PK. Cửa hàng 25 lượng.

Công dụng:

Nhấp phải sử dụng, chọn phe báo danh Tống/Kim.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Báo danh
(Tống/Kim)

Vị trí:

Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng:

Báo danh tham gia phe Tống/Kim.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)

Vị trí:

Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng:

Đổi phần thưởng kinh nghiệm (tối đa 10.000 điểm tích lũy/tuần).

Kiểm tra điểm tích lũy.

Nhận thưởng top 10 điểm tích lũy hàng tuần.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ

NPC Quân Nhu - chiến trường
(Tống/Kim)

Vị trí:

Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Nhận dược phẩm Tống Kim (01 lần/trận/khóa vĩnh viễn).

Bán dược phẩm.

Dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm chuyên dùng trong Tống Kim.

Kiểm tra điểm tích lũy.

 

Cách thức báo danh & quy tắc thắng thua.

Phe Tống Phe Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đến phía Bắc thành Tương Dương báo danh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Biện Kinh -> Nam Chu Tiên Trấn báo danh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Phe Tống
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoặc sử dụng Tống Kim Chiêu Thư - chọn Phe Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Mộ Binh Quan để tham gia
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đối thoại NPC Kim Quốc Chiêu Binh Quan để tham gia

 

Hình thức thi đấu: Bảo Vệ Nguyên Soái Hoặc Cừu Sát.

Thời gian đứng trong bản đồ Tống Kim quá 90 giây sẽ bị đưa ra bản đồ báo danh.

Bản đồ thi đấu (1 bản đồ duy nhất - Hoàng Sa Lâm Ngao)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm chuyên Dùng trong Tống Kim

Dùng điểm Tích Lũy đổi

Đổi Bằng Điểm Tích Luỹ
Vật phẩm

 Ghi chú

Điểm tích lũy

Hiệu lực

Võ Lâm Truyền Kỳ
Chiến Cổ
 • Công dụng: Tăng 30% sinh lực và 30% kháng tất cả cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50
500  3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài
 • Công dụng: Tăng 30% tốc độ di chuyển và 50% tốc độ đánh cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
400 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% sát thương vật lý ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Độc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm sát thương vật lý nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Độc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Hỏa Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm hỏa sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nội Lôi Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm lôi sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Mệnh Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm sinh lực cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Gia Tốc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 20% tốc độ di chuyển cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cao Thiểm Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm né tránh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cao Trung Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm chính xác cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
100 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Tốc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% tốc độ đánh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chống phản đòn
 • Công dụng: Giảm 20% phản đòn của người chơi phe địch xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
600 3 phút

Đạt 10.000 Điểm Sẽ Nhận Thêm 3 Rương Tống Kim Bí Bảo

Trận 21h sẽ được x2

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
200.000 Điểm Kinh Nghiệm (100%)
Tiên Thảo Lộ
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thiết La Hán
Phúc Duyên (Tiểu, Trung, Đại)
Thuỷ Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ

 

 

   BQT VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 2005  
Kính Bút!