Để Giúp Quý Nhân Sỹ Dễ Dàng Hơn Trong Con Đường Bôn Tẩu . BQT VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 2005 Quyết Định Ra Mắt Sự Kiện Cũng Như Tính Năng Hoàng Kim Cẩm Nang Như Sau.

Thông Tin & Điều Kiện.

 

Thông Tin .

Thời Gian Ra Mắt : Sau Bảo Trì ngày 26/4/2022.

Đối Tượng Sử Dụng : Toàn Bộ Nhân Sỹ Máy Chủ Khai Tâm

Điều Kiện .

Đối Tượng Đạt Cấp : 60 Trở Lên

 

Vật Phẩm Liên Quan.

Hình Ảnh Thu Thâp Ghi Chú

Hoàng Kim Cẩm Nang Lễ Bao

Mua Tại Kỳ Trân Các

Giá : 250 Tiền Đồng

 Sử Dụng Nhận Được
Hoàng Kim Cẩm Nang
Hạn Sử Dụng : 30 Ngày
Trạng Thái : Khoá Vĩnh Viễn

Hoàng Kim Cẩm Nang

 Nhận Được Khi:

Sử Dụng : Hoàng Kim Cẩm Nang Lễ Bao

Nhận Thưởng Hàng Ngày
Nhận Nhiệm Vụ Hàng Ngày 


Hoàng Kim Lệnh Lễ Bao
 

Mua Tại Kỳ Trân Các

Giá : 20 Tiền Đồng

Sử Dụng Chọn
1 Trong 4 Loại Lệnh Bài :
 Hoàng Kim Dã Tẩu Lệnh
Hoàng Kim Huy Hoàng Lệnh
Hoàng Kim Tống Kim Lệnh
Hoàng Kim Phong Lăng Độ Lệnh

Hoàng Kim Phong Lăng Độ Lệnh

 Nhận Được Khi:

Tham Gia Hoạt Động Phong Lăng Độ
Cập Bến Bắc Thành Công

Hoặc Mở Hoàng Kim Lệnh Lễ Bao

Dùng Để Trả Nhiệm Vụ Hàng Ngày 

Hoàng Kim Tống Kim Lệnh

 Nhận Được Khi:

Tham Gia Hoạt Động Tống Kim Và
Đạt 2000 Điểm Tích Luỹ Trở Lên

Hoặc Mở Hoàng Kim Lệnh Lễ Bao

Dùng Để Trả Nhiệm Vụ Hàng Ngày 

Hoàng Kim Huy Hoàng Lệnh

 Nhận Được Khi:

Sử Dụng Quả Huy Hoàng Đầu Tiên Trong Ngày

Hoặc Mở Hoàng Kim Lệnh Lễ Bao

Dùng Để Trả Nhiệm Vụ Hàng Ngày 

Hoàng Kim Dã Tẩu Lệnh

 Nhận Được Khi:

Hoàn Thành Liên Tiếp 10 Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Hoặc Mở Hoàng Kim Lệnh Lễ Bao

Dùng Để Trả Nhiệm Vụ Hàng Ngày 

 

Phần Thưởng Hàng Ngày.

Phần Thưởng Điểm Danh

10 Tiền Đồng

1 Lệnh Bài Hoàn Thành Dã Tẩu

Bao Dược Hoàn

Quy Cách & Phần Thường Nhiệm Vụ Hàng Ngày.

Quy Cách.

Mỗi Ngày Chỉ Có Thể Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ.

Khi Gom Đủ 4 Loại Lệnh Bài Và Đối Thoại Với Hoàng Kim Cẩm Nang Để Trả Nhiệm Vụ

Phần Thưởng Trả Nhiệm Vụ Hàng Ngày.

Điểm Kinh Nghiệm : 5.000.000 Exp

 

 

 

BQT VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 2005

Kính Bút  !