Nhằm tạo sân chơi náo nhiệt hơn, BQT quyết định tổ chức Đua TOP Cấp Độ 101 cho những vị Anh Hùng nào chạm mốc sớm nhất.

Đua TOP Cấp Độ 101 Thế Giới và Môn Phái.

Đối Tượng Tham Gia: tất cả Nhân Sĩ Trong Sever Khai Tâm.

Thời Gian: Từ Khi Công Bố đến khi đủ 13 Vị Anh Hùng nhận Giải.

Hình Thức Tham Gia: những Nhân Sĩ nào đạt cấp độ 101 (chụp hình gởi về Fanpage).

Quy Tắc Tham Gia:

Tóp Thế Giới: Nhân Sĩ nào chạm mốc 101 trước thì sẽ được giải Nhất, 2 người tiếp theo là giải Hai và Ba.

Lưu ý: nhận TOP Thế Giới không được nhận TOP Môn Phái.  

TOP Môn Phái: 10 Vị Nhân Sĩ chạm mốc 101 trước(không tính TOP Thế Giới) thì sẽ đc tính giải.

Cơ Cấu Giải Thưởng:

TOP Thế Giới Phần Thưởng:
1

Phi Vân Thần Mã
Thuộc Tính Trên Ngựa và Dưới Ngựa giữ nguyên.
Thể Lực: +1000 điểm
Sinh Lực: +400 điểm
Né Tránh: +200 điểm
Kháng tất cả: +2%

2

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)

3

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)

TOP Môn Phái Phần Thưởng:
10 Giải cho 10 môn Phái

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(Vĩnh Viễn)