Xin chào quý nhân sỹ đồng đạo , để giúp quý nhân sỹ trải nghiệm tốt hơn trên con đường hành tẩu và xưng bá giang hồ , BQT VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 2005 xin được giới thiệu sự kiện đổi điểm tích luỹ tống kim lấy điểm kinh nghiệm như sau.

Thông Tin Và NPC Liên Quan.

Thông Tin.

Thời Gian :  Bắt Đầu Từ Khi Open Máy Chủ Khai Tâm

Đối Tượng Tham Gia :  Tất Cả Quý Nhân Sỹ Tại Máy Chủ Khai Tâm

Đẳng Cấp Yêu Cầu : Đạt Cấp 80 Trở Lên.

NPC Liên Quan :

Tên Và Hình Ảnh NPC Vị Trí

Điểm Báo Danh Tống Kim

Phe Kim

Điểm Báo Danh Tống Kim

Phe Tống

Cách Thức Tính Điểm Của Hệ Thống.

Điểm Tích Luỹ Tống Kim Điểm Knh Nghiệm
1 400
Giới Hạn Exp đổi trên 1 tuần
100 triệu exp/1 tuần

 

 Cách Đổi Điểm.

Hướng Dẫn

Bước 1 :

Đối Thoại Với Quân Nhu Quan

Chọn Ta muốn đổi điểm kinh nghiệm.

Bước 2 :

Chọn Tại hạ muốn đổi điểm tích luỹ thành điểm kinh nghiệm

Bước 3 :

Xác Nhận Lời Nhắc Nhở Của Quan Quân Nhu

Bước 4 :

Nhập Số Lượng Điểm Tích Luỹ Cần Đổi Sang Điểm Tống Kim

 

 

 

 

BQT VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 2005

KÍNH BÚT !