Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn mới và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi thiên tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình. Đặc biệt, hoạt động này sẽ mở ở cả 7 thành thị, và mỗi bang hội có thể chiếm 1 hoặc nhiều thành thị khác nhau, giúp cho bang hội có thểm thu nhập từ nhiều thành
Hội Quán Võ lâm Truyền Kỳ 2005